previous arrow
next arrow
Slider

Ha�� tha��ng phA?ng

HA?A�A� thA?A�A�ng phA?A?ng cA?A�A�a khA?A?ch sA?A?A?n Thai DA�A�A�A?ng gA?A�A�m 40 phA?A?ng, vA?A�A�i tiA?A�A�n nghi hiA?A�A�n A�A�A?A?A?i, thA?A?n thiA?A�A�n vA?A�A�i mA?A?i trA�A�A?A�A?ng.

SA?A�AY hA?A�A?u vA?A�A� trA?A� lA?A? tA�A�A?A�AYng ngay trung tA?A?m thA?A�nh phA?A�A� A�A?A?A� NA?A?A�ng, khA?A?ch sA?A?A?n Thai Duong vA?A�A�i chuA?A?A�n dA?A�A�ch vA?A�A? tA?A�A�t nhA?A?A?t chA?A�A� cA?A?ch sA?A?n bay quA?A�A�c tA?A?A? 5 phA?A?t vA?A� bA?A?i biA?A�A?n A�A?A?A� NA?A?A�ng 10 phA?A?t A�A�i xe. HA�A?n nA?A�A?a cA?A?c khu hA?A�nh chA?A�nh, mua sA?A?A?m, vui chA�A?i cA�A�ng A�A�A?A�A?u nA?A?A�m trong bA?A?n kA?A�nh 5km, vA?A? cA?A?ng thuA?A?A�n tiA?A�A�n cho khA?A?ch A�A�A?A?A?n A�A?A?A� NA?A?A�ng cA?A?ng tA?A?c vA?A� du lA?A�A�ch.

QuA?A? khA?A?ch cA?A? thA?A�A? A�A�A?A?A�t phA?A?ng ngay tA?A?A?i A�A�A?A?y.

 
Quý khách có thể đặt phòng trực tuyến hoặc gọi số Hotline để được hỗ trợ